Make your own free website on Tripod.com

Ngày 18.10.2004

 

Ống Kính Paltalk

 

 

"Nước Việt Nam từ mũi Cà Mau tới Móng Cái" ???

 

Khoảng hồi 12 giờ Âu châu trưa nay, Ống Kính tôi ghé thăm rơom "Việt Kiều ơi30 năm rồi bỏ hân thù đi".

Mới vào chưa nóng chỗ, Ống kính tôi nghe bạn chater langthang1_1 đang trả lời một chater nào đó: "Anh nói "Mất nước" là mất nước nào?... Anh không biết rằng nước Việt nam ta kéo dài từ mũi Cà Mau tới Móng Cái à?"...

Ống kính giật ḿnh thót như bị điện cao thế giật, nghĩ rằng sao nước VN lại tới có Móng Cái mà không phải là Ải Nam Quan hay Mục Nam Quan như sử sách nhiều đời thừa nhận? Muốn cho rơ ngọn ngành, Ống kính Pal tôi đành cố ngồi nghe bạn trẻ langthang1_1 diễn tiếp bài mắng chater kia, và mới hiểu ra, rằng chater kia đại diện cho công dân Việt Nam Cộng Ḥa cũ than rằng "30.4.1975 là ngày Miền Nam "Mất Nước"....

Nghe thủng câu chuyện, Ống kính thiết nghĩ: Đâu phải ngày 30.4.75 là "Mất Nước" ! Đó chỉ là ngày mất một chế độ chính trị tức mất VNCH thôi chứ! V́, "Nước" là bao gồm lănh thổ-dân tộc-quyền tự chủ... C̣n chuyện anh CSVN chiếm quyền cai trị của anh VNCH th́ ta cần bàn thảo khác cơ !

Trở lại ư "Anh không biết rằng nước Việt nam ta kéo dài từ mũi Cà Mau tới Móng Cái à?"... của bạn chater langthang1_1, tôi lại thấy một lỗ hổng kiến thức của anh bạn này, đó là cớ sự: Thay v ́ nói "VN từ mũi Cà Mau tới ải Nam Quan," th́ anh ta lại cố nói thành: "...Móng Cái."

Vậy, phải chăng đảng CSVN sau khi kư Hiệp định Biên Giới Việt-Trung với Trung Quốc năm 1999 xong, họ đă viết lại lịch sử cương thổ VN ? Hay là các "cháu ngoan già Hồ" trong roơm "Việt Kiều ơi 30 năm rồi bỏ hân thù đi" đă chiều theo ư đảng mà cố ư nói vậy ???

Mong các bạn cho Ống Kính Pal tôi vài lời bổ xung.

 

Trân trọng

Ống Kính Pal