Make your own free website on Tripod.com

Cựu Đại Tá Bùi Tín: “Thư Của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp Gởi Cấp Lănh Đạo Việt Nam Là Vụ Watergate Của Hà Nội”

RFA

Cựu Đại Tá Bùi Tín: “Thư Của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp Gởi Cấp Lănh Đạo Việt Nam Là Vụ Watergate Của Hà Nội” (Kỳ 1)
RA - Sunday, 28 March 2004 - Producer: Bảo Vũ

Hồi gần đây, lá thư của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp gởi “Ban Chấp Hành Trung Ương, Đồng Chí Tổng Bí Thư, các đồng chí trong Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương” đă bị tiết lộ ra bên ngoài.
Lá thư cho biết nhiều điều, trong đó có những sự việc người anh hùng mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa cho là rất “nghiêm trọng”, như vụ “Tổng Cục II”, vụ “Sáu Sứ” và nhất là vụ án chính trị “siêu nghiêm trọng” T4.
Trong mục Thời Sự Chủ Nhật tuần này, Bảo Vũ mời quư vị theo dơi cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi với ông Bùi Tín, cựu Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam kiêm cựu Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân.
Trước hết ông Bùi Tín cho biết qua về lá thư của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp như sau:

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Đây là thư đầu năm gởi từ hôm mùng 3 tháng Giêng năm 2004 của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp.
Ông Giáp viết từ Thành Phố Hồ Chí Minh gởi ra Hà Nội.
Trước đó trong khi chuẩn bị cho Hội Nghị Trung Ương lần thứ Chín hồi đầu năm nay, Bộ Chính Trị đă hỏi ư kiến ông Giáp.
Hội Nghị Trung Ương lần thứ Chín là hội nghị rất quan trọng.
Đó là hội nghị trung ương giữa hai nhiệm kỳ của hai đại hội.
Hội nghị trung ương này kiểm điểm lại gần 3 năm thực hiện nghị quyết của Đại Hội Chín.
Trước đó người ta có hỏi ư kiến những nhân vật tuy không c̣n ở Bộ Chính Trị, tuy không c̣n ở Trung Ương nhưng là những vị được gọi là các vị “cách mạng lăo thành”; trong đó Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp là một trong những vị đó.
Qua bức thư này ông Giáp đă góp ư kiến với Trung Ương, với Bộ Chính Trị trước khi Hội Nghị Trung Ương lần thứ Chín họp hồi đầu năm nay.

BẢO VŨ: Thưa ông, trong thư Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp đă đề cập rất nhiều điều. Theo ông, vấn đề nào là vấn đề gây chú ư nhiều nhất ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Tôi nghĩ rằng trong bức thư dài 6 trang, ông Giáp có những góp ư về những phần Bộ Chính Trị đă hỏi ư kiến những vị cách mạng lăo thành.
Ông ấy có đánh số đấy. Trong đó có tất cả 7 vấn đề.
Ông Giáp đă góp ư về vấn đề đánh giá về kinh tế ra làm sao.
Đánh giá về vấn đề xây dựng Đảng như thế nào.
Vấn đề bảo vệ tổ quốc và vấn đề an ninh.
Vấn đề chống tham nhũng và lăng phí.
Vấn đề công tác cán bộ và cuối cùng là vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.
Thế nhưng tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất có lẽ là vấn đề cuối cùng. Cũng kiểu như viết thư mà người ta “tái bút”, th́ có khi “tái bút” lại là vấn đề quan trọng nhất. (CƯỜI)

BẢO VŨ: Ông có thể vui ḷng cho thính giả của Đài biết về “vấn đề quan trọng nhất” được không ạ ? Vấn đề đó là vấn đề ǵ, thưa ông ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Theo tôi đánh giá, như Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp nói: “Đây là một vụ án chính trị”.
Một vụ án chính trị lớn trong vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; trong đó ông ấy có nêu lên đây là vụ cực kỳ nghiêm trọng và ông ấy dùng chữ “siêu nghiêm trọng”.
Ở trong Đảng mà dùng chữ “siêu nghiêm trọng” th́ đó là vấn đề rất hệ trọng.
Ông Giáp có nói vấn đề “siêu nghiêm trọng” này đụng đến vận mệnh của Đảng, vận mệnh của Quốc Gia.
Ông ấy cũng nói đến một loạt những vụ mà ông nhận xét là bộ chính trị và trung ương đă chậm kết luận và vẫn để tồn tại cho đến bây giờ.
Do đó ông ấy yêu cầu đây là vấn đề cấp bách, phải giải quyết ngay để kết luận vụ này; và thậm chí phải kết luận và thông báo cho các vị Trung Ương, các vị ủy viên Bộ Chính Trị đă hết nhiệm kỳ từ Đại Hội Sáu, Đại Hội Bảy, Đại Hội Tám cho tới Đại Hội Chín.
Những điều vừa nêu đủ cho thấy đây là vụ chính trị nội bộ cực kỳ nghiêm trọng mà người ta vẫn che dấu cho đến nay.

BẢO VŨ: Thưa ông, cho đến lúc này th́ hẳn là thính giả của Đài Phát Thanh Úc Châu chúng tôi cũng chưa biết cái gọi là “siêu nghiêm trọng” là những cái ǵ. Ông có thể vui ḷng đi vào chi tiết được không ạ ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Vâng. Có lẽ người ở ngoài Đảng th́ thấy vấn đề khó hiểu v́ từ trước tới nay Đảng Cộng Sản luôn luôn tôn thờ bí mật (CƯỜI).
Tức là cái ǵ cũng bí mật cả; đồng thời việc ǵ cũng cố giải quyết trong nội bộ.
Nhất là những việc ǵ dính tới uy tín của Đảng th́ Đảng luôn luôn giải quyết trong nội bộ.
Tức là không để lọt ra ngoài. Tức là đóng cửa bảo nhau thôi.
Thế nhưng với vụ này th́ tôi nghĩ họ có muốn đóng cửa bảo nhau cũng rất khó. Bởi v́ nó đụng đến các vị Trung Ương 3, 4 nhiệm kỳ; và bây giờ có những vị không c̣n ở trong Trung Ương nữa.
Trong thời kỳ mở cửa hiện nay, vấn đề giữ bí mật cực kỳ khó.
Ví dụ tài liệu này người ta giữ hết sức kín.
Thế nhưng ở bên ngoài chúng tôi vẫn có được. Có được qua những con đường rất lắt léo.
Cũng có người hỏi là tài liệu này thật đến đâu ?
Tôi có thể nói thẳng với các bạn rằng nguồn tin mà tôi có, tôi có thể đảm bảo đến 100 % đây là hoàn toàn là thư thật, in nguyên xi thư của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp gởi ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2004 cho các cấp lănh đạo ở trong nước.

BẢO VŨ: Thưa ông, ông vẫn chưa cho biết về chi tiết của cái gọi là “siêu nghiêm trọng”. Ông có thể vui ḷng cho biết chi tiết được hay không ạ ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Siêu nghiêm trọng th́ ....

BẢO VŨ: Những vụ ǵ ạ ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Đây là vụ án xảy ra cách đây ... Như vậy là vụ này xảy ra từ khi chuẩn bị cho Đại Hội Bảy, tức là năm 1991, đến nay đă 13 năm. Vụ án đă kéo dài đến 13 năm.
Sau đó, đại hội nào cũng nhắc đến. Vụ này ở trong ṿng bí mật nhưng đại hội nào cũng hứa hẹn sẽ giải quyết.
Nhưng v́ nó lằng nhằng .... V́ có những người muốn khỏa lấp nó đi. Muốn giải quyết để không có tai tiếng ǵ. V́ thế cho nên nó lưu cữu cho đến bây giờ.

BẢO VŨ: Vụ án bao gồm những ai ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Vâng. Tôi có thể nói vụ này như một cái ung nhọt và càng ngày nó càng ph́nh to lên.
Và bây giờ đến lúc phải nặn nó ra để cho nó xẹp xuống không th́ có thể rất nguy kịch.
Vụ này trước hết liên quan trực tiếp đến ông Vơ Nguyên Giáp.
Lúc đó, xung quanh Đại Hội Bảy, ông Giáp đă bị một số người chống đối và thêu dệt lên việc ông Giáp đă có âm mưu giật dây một số người thân cận của ḿnh để làm (gần như là) cuộc đảo chính không bạo động để giành quyền và lật đổ những người đang cầm quyền lúc bấy giờ.
Có thể nói, xung quanh ông Giáp th́ có liên quan đến Thượng Tướng Trần Văn Trà.
Trước kia ông Trà là ủy viên trung ương, rồi ủy viên quân ủy trung ương. Sau này ông Trà là thứ trưởng bộ quốc pḥng, là tư lệnh của miền Nam. Ông Trà đă mất cách đây 7 năm.

BẢO VŨ: Thưa ông, đó là vụ hồi năm 1991, phải không ạ ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Vâng. Đó là vụ năm 1991.
Liên quan đến ông Giáp, ông Trà c̣n có những vị gọi là cận thần của ông Giáp.
Ví dụ như ông Thanh Quảng, nguyên là bí thư riêng của ông Giáp từ hồi năm1957 đến năm 1962.
Ngoài ra c̣n có ông Lê Hoàng, người ta gọi là ông Hoàng Kè. Tôi rất thân với ông Hoàng Kè.
Ông Hoàng là ủy viên trung ương, bí thư tỉnh ủy Bắc Thái trước kia.
Sau đó ông ấy phụ trách bí thư đảng ủy xây dựng nhà máy gang thép Thái Nguyên.
Người ta cho rằng ông Hoàng Kè, ông Thanh Quảng bị ông Giáp giật dây để vận động với Miền Nam.
Ở phía Nam, ngoài ông Trà ra th́ có mấy nhân vật rất quan trọng.
Đó là Trung Tướng Trần Văn Danh, người ta gọi là ông Năm Trần.
Sau này ông ấy là Tư Lệnh, chỉ huy đập Trị An. Ông Trần Văn Danh là phụ tá cho ông Trà khi c̣n ở Quân Khu 7. Sau này ông ấy là Phó Tư Lệnh Quân Khu 7.
C̣n liên quan đến ông Trà th́ c̣n có 2 nhân vật nữa mà luôn luôn được nêu tên trong 2 vụ án này.
Đó là ông Năm Châu, tức là ông Hồ Văn Châu và bà Sáu Sứ, tức là bà Nguyễn Thị Sứ.
Ông Hồ Văn Châu là một vị đại tá, cựu chiến binh rất có uy tín.
Bà Sáu Sứ cũng là bà hoạt động nổi tiếng trong phong trào Phụ Nữ Cứu Quốc Nam Bộ trước kia. Và cũng được coi như một trong những vị .... như là bà .... gần như là bà Nguyễn Thị Định ở miền Nam vậy.

BẢO VŨ: Thưa ông, trong thư của Đại Tướng Giáp ở phần 7, tức phần “Về Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ” có đề cập tới ba vấn đề. Đó là: Chúng tôi xin trích: “Điển h́nh nghiêm trọng là vụ Tổng Cục II thuộc Bộ Quốc Pḥng” Sau đó, Đại Tướng có viết thêm nữa là: “Đặc biệt nghiêm trọng là vụ Sáu Sứ diễn ra cuối khóa VI trước thềm Đại Hội VII”. Đó là những vấn đề ông vừa đề cập.
Ngoài ra c̣n có điều nữa Đại Tướng viết là “Nghiêm trọng hơn nữa là vụ T4 mà Bộ Chính Trị khóa VIII đă bàn giao lại cho Bộ Chính Trị khóa IX”.
Thưa ông, ông có thể vui ḷng cho biết vụ T4 như thế nào không ạ ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Ồ! Cái vụ T4 th́ nó lưu cữu lắm.
Cái vụ T4 này th́ dính ... Những vụ trên th́ gián tiếp đụng đến ông Lê Đức Anh. Mà ông Lê Đức Anh trước kia là người dưới quyền rất xa Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp.
Khi ông Giáp làm đại tướng th́ ông Anh mới chỉ là tỉnh đội trưởng tỉnh đội Thừa Thiên.
Sau này đến năm 74 th́ ông Anh mới từ đại tá được đề bạt tăng vọt lên trung tướng, không qua thiếu tướng.
Khi hội nghị Paris kết thúc, sau đó giải phóng miền Nam th́ ông Anh được thăng lên trung tướng và cứ như thế ông ấy lên đến chức tổng tham mưu trưởng rồi bộ trưởng bộ quốc pḥng.
Rồi ông ấy nhảy tót một phát lên đến chủ tịch nước.
Đấy là quá tŕnh nhảy. Nhảy đến hai, ba cấp liền của ông Lê Đức Anh.
Có thể nói, vụ T4 ông Lê Đức Anh dính .... dính đến cái việc đó.

BẢO VŨ: Dính như thế nào ạ ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Dính tức là đứng đằng sau vụ Sáu Sứ, vụ Năm Châu, vụ dựng lên âm mưu của ông Giáp, ông Trà, ông Danh, ông Lê Hoàng, ông Thanh Quảng, để mà cướp, lật đổ chính quyền lúc bấy giờ.
Tất cả những vụ này đều do ông Lê Đức Anh giật dây hết.
Trong cái giật dây đó th́ điều quan trọng là điều liên quan đến việc ông Giáp đă đề cập đến trong phần thứ nhất của điểm thứ 7. Tức là chuyện thành lập Tổng Cục II.
Khi ông Lê Đức Anh giữ chức tổng tham mưu trưởng rồi lên đến bộ trưởng th́ ông ấy đă lập ra Tổng Cục II.
Và khi ông ấy đă được làm chủ tịch nước và ông ấy được phân công .... Thực ra, ông ấy tự nhận sự phân công là đảm nhận tất cả các khối về quốc pḥng, về an ninh, về đối ngoại, về t́nh báo. V́ lư do đó, ông ấy dựng nên Tổng Cục II.
Lư do dựng nên Tổng Cục II th́ nó đặc biệt lắm bởi v́ xưa nay ở trong quân đội chỉ có Cục II thôi.
Mà Cục II lại nằm trong Bộ Tổng Tham Mưu.
Cục I là Cục Tác Chiến. Cục II là Cục Quân Báo. Cục III là Cục về Quân Lực, Cục Thông Tin các thứ, v.v.
Khi làm chủ tịch nước, ông Anh kư Nghị Quyết 96 CP thành lập Tổng Cục II, đồng thời ông lấy từ cái gốc của Cục II mà đưa lên và đặt cho nó ngang với Bộ Tổng Tham Mưu và Tổng Cục Chính Trị, trực tiếp dưới quyền bộ trưởng quốc pḥng.
Trong thực tế là dưới quyền của chính ông Đại Tướng Lê Đức Anh, lúc bấy giờ là chủ tịch nước và trước đó ông ấy là bộ trưởng và là tổng tham mưu trưởng.

LỜI KẾT: Thưa quư thính giả, vừa rồi là tiếng nói của của ông Bùi Tín, cựu Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đồng thời cũng là cựu Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân.
Để có thể đọc được nguyên văn thư của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp, quư vị có thể vào Website: http://www.ykien.net
Thưa quư vị, tuần tới, cũng trong mục Thời Sự Chủ Nhật, chúng tôi sẽ phát phần thứ nh́ của bài phỏng vấn ông Bùi Tín; trong đó ông sẽ cho biết tại sao trong suốt bao nhiêu năm qua, Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp đă giữ im lặng, nay ông mới lên tiếng đ̣i công lư.
Quư vị cũng sẽ biết ư kiến của ông Bùi Tín về chuyện liệu việc đ̣i công lư đó sẽ thành công hay chăng.
Ngoài ra ông Bùi Tín cũng cho biết nhận định của ông về việc đ̣i công lư là đ̣i công lư cho cá nhân Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp hay đ̣i công lư cho cả những người đă từng một thời vào sinh ra tử, kể cả những chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Mục Thời Sự Chủ Nhật tuần này tới đây chấm dứt, Bảo Vũ xin kính chào và hẹn gặp quư vị vào tuần tới.

Cựu Đại Tá Bùi Tín: “Thư Của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp Gởi Cấp Lănh Đạo Việt Nam Là Vụ Watergate Của Hà Nội” (Kỳ 2)
RA - Sunday, 4 April 2004 - Producer: Bảo Vũ

Tại sao bức thư của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp gởi giới lănh đạo Việt Nam lại được cựu Đại Tá, kiêm cựu Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân Bùi Tín gọi là “Vụ Watergate của Hà Nội” ?
Để biết về vấn đề vừa đề cập, trong mục Thời Sự Chủ Nhật hôm nay, chúng tôi mời quư vị theo dơi phần thứ nh́ cuộc phỏng vấn ông Bùi Tín.
Nên biết, trong phần đầu, được phát hôm Chủ Nhật tuần trước, ông Bùi Tín đă cho biết nhiều điều, ví dụ như những vấn đề đáng chú ư nhất trong thư của Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp, tại sao ông Giáp gọi vụ án T4 là “vụ án siêu nghiêm trọng”, v.v
Hôm nay, để mở đầu phần thứ nh́, trước câu hỏi của Bảo Vũ: “Tại sao suốt bao nhiêu năm qua, ít nhất cũng là về mặt công luận bên ngoài, Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp chưa lần nào đưa ra những bức thư nào nghiêm trọng như bức thư này. Như vậy theo ông tại sao trong thời điểm này Đại Tướng lại đưa ra bức thư vừa đề cập và mục đích của việc đưa ra đó là ǵ?” Ông Bùi Tín trả lời như sau:

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: (CƯỜI) Điều này th́ tôi cũng nghĩ đúng như ông hỏi và tôi cũng tự trả lời câu này và tôi thấy vấn đề cũng rất dễ hiểu thôi.
Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp năm nay 93 tuổi. Ông ấy cũng yếu lắm rồi.
Mấy hôm nay xem truyền h́nh thấy Việt Nam kỷ niệm nửa thế kỷ Điện Biên Phủ, tôi thấy ông ấy rất già yếu. 93 tuổi rồi.
Nhưng trong 13 năm nay, ông ấy giữ, ông ấy ôm trong ḷng một mối hận. (CƯỜI)
Các vị thử tưởng tượng xem, một vị tướng tự nhận là tài ba đến như thế mà lại bị người ta lên án và cho là có mưu đồ (gần như là) bội phản.
Trong nội bộ, người ta gọi ông Giáp là “người cầm đầu lực lượng cơ hội để lật đổ sự lănh đạo của Đại Hội Sáu và Đại Hội Bảy”.
Ông Giáp bị cho là t́m cách gây chia rẽ Đảng, hoạt động bè phái, hoạt động cơ hội.
Ít nhiều công khai người ta đều biết chuyện này.
Tất cả những tin đồn đó đều được đưa ra công khai cả.
Tôi sẽ nói qua cái chuyện công khai là ông Lê Đức Anh đă dùng cả đến ông Trần Quỳnh, nguyên là phó thủ tướng cùng quê Quảng Trị và là anh em cọc chèo với ông Lê Duẩn để bêu xấu ông Giáp.
Trong một đoạn hồi kư của nguyên Phó Thủ Tướng Trần Quỳnh viết về ông Giáp, ông Quỳnh gọi ông Giáp bằng “y” (CƯỜI).
Ông Lê Đức Anh lại c̣n cho tiền cho tên Đặng Đ́nh Loan.
Tên Đặng Đ́nh Loan năm nay mới gần 60 tuổi, lúc bấy giờ mới hơn 50 tuổi.
Đặng Đ́nh Loan là tên trước kia đă đi B, tức là đi vào Nam rồi sau đó nó ra lại Bắc. V́ vậy người ta gọi tên này là “B quay”, tức là trốn tiền tuyến để về lại Bắc. Sau đó tên này bị đưa ra khỏi Đảng.
Thế mà hắn lại t́m cách chui lại vào Đảng.
Tên Đặng Đ́nh Loan này chạy chọt thế nào mà lọt vào đến ông Lê Khả Phiêu.
Được ông Phiêu đón tiếp, được trọng dụng, lại được ông Trần Hoàn, bộ trưởng bộ thông tin trọng dụng.
Ngoài ra tên Đặng Đ́nh Loan này c̣n được trực tiếp ông Lê Đức Anh dùng làm tên tay sai quan trọng nhất để viết cuốn hồi kư gồm 3 tập tên là Đường Thời Đại, dầy 1.600 trang trong đó xuyên tạc lịch sử, hạ thấp ông Giáp xuống.
Ông Lê Đức Anh lại c̣n dùng tên Đặng Đ́nh Loan này tự nhận là “phái viên đặc biệt của Bộ Chính Trị” và là “người tin cẩn của các anh lănh đạo cao nhất” để đi các tỉnh ủy, nói xấu 7 tội của ông Giáp.
Người ta đă ghi âm được tất cả các buổi nói chuyện của tên này.
Tên này đă được các ông Lê Khả Phiêu, Trần Hoàn, được một số vị tướng ở Tổng Cục Chính Trị lúc bấy giờ rất nuông chiều.
Bảy tội đại thể là như thế này:
Ông Giáp là con nuôi của tên mật thám Marty. Đấy là tội thứ nhất.
Tội thứ hai là tội cho rằng ông Giáp cầm đầu vụ án Xét Lại Chống Đảng từ năm 1957- 1958,
Kế tiếp là tội bán bí mật quân sự cho Đại Sứ Liên Xô Serbakov.
Rồi đến tội ông Giáp hồi ở Điện Biên Phủ th́ chuyên môn rúc ở trong hầm chứ không dám ra ngoài. Theo như lời kể tội th́ ông Nguyễn Chí Thanh mới là người chỉ huy Điện Biên Phủ
Thế rồi đến khi ḥa b́nh lập lại th́ ông Giáp phạm tội mất cảnh giác đối với Pháp và Mỹ ở miền Nam, giải tán 8 vạn quân để cho đến khi nó đánh th́ không có đủ quân số để chống lại.
Tóm lại nhiều thứ tội lắm. Thế rồi đến tội hủ hóa là tội ăn nằm với cô vợ của một văn nghệ sĩ, cô này đến để dạy cho ông Giáp đàn piano.
Tất cả gồm 7 tội.
Gần giống như là cái thời Chu Văn An dâng sớ thất trảm để chém đầu những vị tham quan ở trong triều.

BẢO VŨ: Thưa ông, tại sao cho đến bây giờ, 93 tuổi và suốt hàng bao nhiêu năm qua Đại Tướng Giáp đă bị, theo như ông vừa nói, bị chèn ép, bị đủ thứ như vậy. Tại sao đến bây giờ Đại Tướng mới công bố thư như thế này ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Tôi nghĩ nó c̣n tùy thuộc vào lănh đạo chứ.
Bởi v́ bây giờ ông Giáp c̣n quyền hành ǵ nữa đâu.
Bây giờ ông ấy chỉ kêu thôi. Kêu oan và kêu gọi người ta phải thực hiện công lư cho ông ta thôi.
Thế nhưng bây giờ ông ấy mới kêu và điều đó cũng rất hợp lư thôi.
Bởi v́ qua Đại Hội 7 và Đại Hội 8, Lê Đức Anh vẫn c̣n giữ nguyên được chính quyền và thậm chí c̣n leo cao hơn.
Phải đến sau Đại Hội 8, đến tận năm 1998 th́ Lê Đức Anh mới thôi chức cố vấn.
Bây giờ ông Lê Đức Anh ốm và ông ấy không c̣n giữ chức vụ nào.
Bây giờ ông Anh hết giữ chức chủ tịch nước, hết giữ chức cố vấn ban chấp hành trung ương.
Đă vậy bây giờ ông ấy lại ốm yếu, nằm viện suốt gần 2 năm nay rồi, và hiện nay sức khỏe gần như kiệt quệ rồi.
Lúc này ông Giáp bèn nghĩ rằng ..... Và tôi cũng nghĩ thêm nữa là .... nhân năm nay là năm Điện Biên Phủ; năm nay là năm người ta nhắc nhiều đến công lao của vị chỉ huy Điện Biên là ông Giáp. Cả thế giới quan tâm đến.
Thế là ông ấy nghĩ rằng đây là thời cơ. Thời cơ để đ̣i công lư ....

BẢO VŨ: Tóm lại là đ̣i công lư. Như vậy thưa ông, trong thời điểm ông vừa đề cập, tức là trong bối cảnh mới, theo ông, Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp có sẽ đ̣i được công lư hay không ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Tôi nghĩ về vấn đề này tôi cũng phải chờ xem.
Bởi v́ vấn đề nó như thế này: lănh đạo Việt Nam hiện nay là các ông Nông Đức Mạnh, ông Phan Văn Khải, ông Trần Đức Lương và ông Nguyễn Văn An.
Bốn vị vừa đề cập hiện ở vào t́nh thế rất khó xử.
Lư do là v́ Đại Hội 8 đă có nghị quyết. Nghị quyết đó là: giao cho Bộ Chính Trị mới kết luận và giải quyết một cách công khai vụ án T4.
Như vậy đă có nghị quyết rồi.
Và như vậy họ bị mắc kẹt đồng thời họ phải thực hiện nghị quyết.
Thứ hai nữa là, theo tôi được biết, tất cả cán bộ sĩ quan cao cấp trong quân đội nhân dân, đều đă biết rơ tất cả.
Đa số bây giờ người ta bênh ông Giáp.
Tất nhiên không phải bây giờ người ta hoàn toàn quư ông Giáp đâu. Nhưng mà trong vấn đề này rơ ràng ông Giáp khôn ngoan; đồng thời có thể là lẽ phải thuộc về ông Giáp.
Hai nữa là ông Lê Đức Anh đă thất thế và bây giờ trong thời mở cửa, trong thời công khai th́ chắc chắn Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương hiện nay phải giải quyết yêu cầu của ông Giáp.

BẢO VŨ: Thưa ông, ông vừa đề cập đến trường hợp của ông Giáp từ năm 1991. Thế nhưng trong những tác phẩm của ông trước đây, chẳng hạn như cuốn Mặt Thật hoặc Hoa Xuyên Tuyết ông đă đề cập đến trường hợp ông Giáp; theo đó ông Giáp đă bị vùi dập ngay từ thưở Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Như vậy là đâu có phải đến năm 1991 ông Giáp mới bị vùi dập. Phải thế không ạ ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: Đúng thế.
Ông Giáp đă bị ông Duẩn chơi xấu từ vụ gọi là con nuôi của mật thám Marty, tức từ Đại Hội 3 và Đại Hội 4, người ta đă nêu ra rồi.
Ông Giáp bị cả ông Lê Đức Thọ lẫn ông Lê Duẫn chơi xấu.
Thế nhưng lúc ấy ông Giáp vẫn tỏ ra là ḿnh b́nh tĩnh và tất nhiên là ông ấy được ông Hồ Chí Minh bênh, được ông Phạm Văn Đồng bênh.
Cái thứ hai là ông Giáp có lư lẽ của ông ấy v́ Việt Nam đă từng có thời kỳ gắn bó với Liên Xô. Ông Giáp cũng nói là ông không đưa bí mật quân sự nào cho Liên Xô cho nên ông ấy không phạm tội. Do đó ông ấy có cái lư của ông ấy.

BẢO VŨ: Thưa ông, trong vụ này, theo ông, ông Giáp đ̣i công lư cho cá nhân ông Giáp hay cho những người từng chiến đấu với ông ấy, ngay cả những người từng chiến đấu ở mặt trận Điện Biên ?

CỰU Đ.T. BÙI TÍN: (CƯỜI) Tôi đă nhắn về (Việt Nam) rằng nếu ông Giáp thực sự có ư thức về công lư th́ trước hết, trong vụ án của những sĩ quan cận kề với ông ấy nhất, từng giúp đỡ ông ấy nhất từ cái thời ... như ông Đặng Kim Giang ở Điện Biên Phủ, người hậu trách về hậu cần.
Tất cả những chuyện hậu cần khó khăn nhất ông Đặng Kim Giang đều gánh hết.
Sau này ông Đặng Kim Giang bị đuổi ra khỏi Đảng, bị tù đến 7 năm liền mà ông Giáp lại bỏ ngơ.
Ngoài ra c̣n có những người như ông Đỗ Đức Kiên, cục trưởng cục tác chiến ở Điện Biên. Ông Kiên cũng là người bị tội trong vụ án vu cáo là “chống Đảng
Thế rồi c̣n bao nhiêu ông khác nữa, chẳng hạn như ông Lê Minh Nghĩa và ông Lê Trọng Nghĩa, cũng là đại tá, cũng là tay chân, cận thần của ông Giáp. Những ông này bị nạn mà ông Giáp vẫn ngó ngơ, bỏ ngơ đi, không dám can thiệp ǵ hết.
V́ thế cho nên tôi nghĩ là lần này ông Giáp nặng về chuyện đ̣i danh dự, đ̣i công bằng cho cá nhân ông ấy nhiều hơn là cho những người tay chân, hay là những người cán bộ thuộc quyền ông ấy trước đây bị oan.
Cái đó là cái tôi thấy rất đáng tiếc.

KẾT: Thưa quư thính giả, vừa rồi là cựu Đại Tá Bùi Tín.
Thay mặt Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Úc Châu chúng tôi xin cám ơn ông đă dành cho Đài cuộc phỏng vấn.
Mục Thời Sự Chủ Nhật tới đây chấm dứt, Bảo Vũ xin kính chào và hẹn gặp quư vị vào tuần tới.