Make your own free website on Tripod.com

Lời Giới Thiệu Thi Tập Quê Hương & T́nh Yêu

 

Đôi Lời Cùng Bạn Thơ:

 

Là một người yêu thơ, tôi muốn làm được thơ như nhiều bậc tài danh khác, nhưng ước muốn và khả năng lại khác xa nhau. Từ hạn chế này, tôi đă viết tập thơ chưa đạt mong muốn. Rất mong bạn thơ chiếu cố khi dành thời gian cho tập thơ của tôi ra mắt đầu tiên này.

Tập thơ gồm 127 bài mang tải mơ ước, kỷ niệm chung, riêng và khát vọng sống cũng như đấu tranh để mong được sống hạnh phúc của tôi đến với các bạn trong giai đoạn đất nước chúng ta chưa có tự do- dân chủ, bản thân từng người trong chúng ta cũng phải chịu phần đau thương chung của dân tộc!

Xuất phát từ hoàn cảnh trên, tôi mạnh dạn biên tập sáng tác của ḿnh để tập thơ được ra đời, ngơ hầu góp tiếng nói riêng vào đóng góp chung cho sự nghiệp đấu tranh đ̣i tự do- dân chủ của quê hương, sau nữa nếu được góp chút t́nh cho lẽ sống ở đời th́ thật là vinh hạnh!

Nay, xuất phát từ ḷng chân thành, xin được các bậc cao niên và bạn thơ xa gần giúp đỡ góp ư, xây dựng cho thiếu xót, hạn chế trong thơ của tôi như cảm nhận mong manh và chủ quan sau:

Hăy nói với tôi bạn thơ ơi!

Liệu thơ tôi khi đến muôn nơi

Có được ḷng người yêu, chuyên chở 

Nở hoa kết trái ngọt cho đời?

 

Về phần bố cục cho tập thơ, do chủ đề da dạng, tôi tạm chia làm hai phần: Phần thứ nhất gồm những bài ở thể thơ Cổ Phong (có nội dung da dạng); Phần thứ hai gồm những bài ở thể thơ Lục Bát (cũng có nội dung tương tự). Sau nữa, cho tiện t́m đọc nội dung tập thơ, tôi chia nội dung thơ ra hai phần: Nhớ- Khát Vọng, Đấu Tranh và Đả Kích.

 

Qua đây, tôi cũng xin bày tỏ ḷng kính trọng và biết ơn với Giáo sư Tiến sĩ Khải Chính Phạm Kim Thư- một Nhà Giáo Dục có uy tín của nền Đệ Nhị Cộng Ḥa, hiện sống ở Toronto, Canada đă dành thời gian đọc, nghiên cứu, viết lời giới thiệu, b́nh xét cho thi tập "Quê Hương-T́nh Yêu".

Sau cùng, tôi cũng được cảm ơn tất cả các bạn thơ đă dành thời gian đọc, đă cộng hưởng rung động với những vần thơ của tôi!

 

Đức quốc ngày 2 tháng 1 năm 1996

Trường Xuân Triệu Quyết Thắng