Make your own free website on Tripod.com
Thơ Trường Xuân Triệu

*Lời Giới Thiệu Thi Tập Quê Hương & Tình Yêu
*Lời giới thiệu Thi Tập "Quê Hương&Tình Yêu" của Giáo sư Tiến sĩ Khải Chính Phạm Kim Thư
*Màu Thời Gian Với Bóng Hè
*Chuyện Tình Dưới Thu
*Rằm Tháng Giêng
*Đi Nhà Thờ
*Ngắm Thông Nghĩ Phận
*Sân Đêm Đọc Thơ Xưa
*Tạ Từ Căn Nhà Cũ
*Hoa Tàn Phận Liễu

Trở Lại Trang Ðầu