Make your own free website on Tripod.com

Ngắm Thng Nghĩ Phận

 

Dễ đến tuần nay tuyết phủ dầy

Mnh mang mu trắng tận chn my

Đng đục bầu trời mu hơi nước

The thoảng lu lu đợt gi hy

 

Ngắm cy thng xanh: dng thp bt

Dưới lạnh tuyết băng, gi h trm

Ngẫm đời người ta cũng thường vậy

Hy gắng như thng ở nơi đy!

 

Ma Đng 1994