Make your own free website on Tripod.com

Hoa Tn Phận Liễu

 

 

Cy hồng đứng giữa một khoảnh vườn

Chẳng hoa khng lộc chỉ cnh vương

Hỏi sao cy hỡi nn như vậy?

Ấy tại đng kia mới thế ny !

 

Thn em đơn chiếc như cy hồng

Cũng thời trinh liệt cũng thời khng

Trăng trn mười su em tươi nở

Ph sắc khoe hương đn "Bạn Đường".

 

Thng năm lẳng lặng khc đoạn trường

Hồng phai, đo nhạt giảm mi hương

Lng buồn man mc thn đơn lẻ

Kho cho con tạo kh bất tường.

 

Đng qua xun tới với h- thu

Người, cảnh chịu theo luật b trừ

Hồng khng cn hoa cy kh ho

Cn em sao nhỉ dưới mun thu???

 

Ma Thu 1994